Vellykket frokostmøte

Vellykket frokostmøte

60 personer møtte til det aller første frokostmøtet i Lauget Trondheim 2020. Dette bare viser at interessen for håndball generelt og ikke minst de kommende Europmesterskapene i Trondheim er stor.

Midt i verste julestria er det travle folk som tok seg tid til å møtes i Trondheim. På møtet ble det presentert opprinnelsen til Trondheim 2020, og hva vi ønsker dette skal være. Ikke minst ble det rettet en stor takk til alle de virksomhetene som er blitt medlemmer, og på den måten tar et stort ansvar for å hjelpe til med å skape engasjement rundt mesterskapene som ligger fortsatt et par år frem i tid.

Leder i den lokale organisasjonskomiteen for Euro 2020, Per Olav Hepsø, fortalte om hva de to mesterskapene gir av muligheter for midt-norsk næringsliv. Mange nikket anerkjennede når de ble presentert for hvilke muligheter som ligger i disse håndballmesterskapene.

Avslutningsvis presenterte Svein Olav Øie hvordan nye Trondheim Spektrum blir når prosjektet står ferdig høsten 2019. Norges storstue for håndball blir midt i Trondheim. Drøye 8 000 tilskuere får plass i hallen, og jett om det blir stemning når det er avkast med Norge den 10. januar 2020. Uansett hva man måtte mene om plassering; denne hallen blir et stort aktivum for hele Trøndelag!

Det nærmer seg nå 80 medlemsbedrifter i lauget som ligger i Trondheim 2020. Fortsatt er det plass til 20 til, men allerede nå er dette i ferd med å bli en svært så hyggelig arena for de som ønsker å ta del i de mulighetene som vil åpenbare seg knyttet til Europamesterskapene i håndball i Trondheim.