Bli kjent med Expoline

Bli kjent med Expoline

Trondheim 2020 er et medlemslaug med 100 virksomheter fra hele Midt-Norge som tar ansvar og som har sagt seg villige til å bidra til at Euro2020 blir en folkefest i Trondheim!

Expoline er et av medlemmene, og her kan du lese et intervju med daglig leder Tor Jarle Warø om deres erfaringer fra å være med i lauget.

Hva driver Expoline med?

Vi hjelper bedrifter med å bli godt visuelt synlig gjennom bekledning, digitale skjermløsninger, profesjonelle messestands, møbler og bilfoliering. Vi ivaretar alt fra de små detaljene; fra penner med logo, giveaways og gatebukker på fortauet til digital frosting av glassfasader i store kontorlandskap og digre seilduker og bannere på bryggeprosjekter, kultur- og idrettsarrangement. 

Hvem er kundene deres og hvorfor liker de dere?

Kundene våre er de som liker solide løsninger med høy kvalitet, de som trenger noen som liker proff og moderne eksponering uten at de trenger å gjøre så mye selv. Kundene vet at det er lett å spørre oss, at de får gode råd og de vet vi har erfaringen og ekspertisen som skal til for å løse synlighetsutfordringene de måtte ha.

Hvorfor er dere med i Lauget til Trondheim 2020?

Håndball er spennende og har en unik samlende effekt på mennesker, bedrifter og miljø. Dette er viktige elementer vi ønsker å støtte opp under. Når Trondheim skal være vertskap for et idrettsarrangement flere ganger større enn ski-VM og i internasjonal skala synes vi det er viktig at vi bidrar til å skape oppmerksomhet og synlighet. Det er tross alt det vi er best på.

Hvordan har det vært å være med i Lauget, hva gjør dere, hva er viktig og hva oppnår dere?

Å delta i Lauget er et kontinuerlig arbeid som vil høste frukter på sikt. Vi deltar på møter og samlinger, knytter kontakter, lytter og lærer, bidrar med kunnskap og engasjement rundt 2020-arrangementene. Vi er opptatt av å vise villighet og være en del av et sterkt og viktig fellesskap der vi sammen gir et krafttak for å gjøre regionen mer synlig og mer interessant. Jeg tror alle vi som deltar i Lauget har oppnådd en større fellesskapsføleles hittil og at vi på sikt vil se at nettverksbygging og dugnadsånd skaper lønnsomhet.

Hvordan deler dere dette internt og hvordan blir det mottatt?

Det kommer nok til å bli en snakkis over produktmonteringen eller kaffen sammen med kunden og kolleger, samtidig som vi kommer til å bruke de digitale kanalene vi er aktive på, i sosiale medier og internett. Vi har tro på at det vil bli mottatt med genuin interesse.

Hvordan skal dere utnytte Euro 2020 for egen virksomhet?

Vi møter våre kunder og samarbeidspartnere på et folkelig plan hver dag og har fin dialog. Vi vil invitere en del kunder til events og i forbindelse med Euro 2020-arrangement. I tillegg har vi viktige følgere på Instagram, Facebook og LinkedIn og er ikke redde for å vise at vi er stolte over vårt bidrag.

Oppfordringer til andre Laugsmedlemmer?

Ta aktiv del.  Sammen er vi sterke og spiller hverandre gode på lik linje som de dyktige håndballspillerne som entrer banen. Vi må heller ikke være redde for å juble når vi scorer.

Hvilke forventninger har dere til Euro 2020 i Trondheim?

At det blir mange spennende scoringer, at mennesker møtes og at landsdelen blir klart synligere og mer attraktiv for miljøer rundt, både nasjonalt og internasjonalt.

Noe mer du ønsker å dele?

Test oss i Expoline på det vi sier om oss selv. Trenger dere råd om det å bli godt visuelt synlig gjennom bekledning, skilting, digitale skjermløsninger, profesjonelle messestands, møbler og bilfoliering - og har forventninger til høy kvalitet uten å måtte jobbe hardt for det selv, så kan vi starte dialogen i dag. Kontakt oss, så starter vi med en kopp kaffe og en prat.