Styringspartner har siden 1994 drevet med lederstøtte og bistand til bedrifters strategiarbeid. Å bidra til økt avkastning på egenkapitalen gjennom eierstyring og selskapsledelse ser vi på som vår spesialitet og profesjon. Folkelige partnere med komplementære ferdigheter er vår styrke og vi løser ofte våre kunders behov som team.