Vi bidrar til å videreutvikle, profilere og fremme matproduksjon fra fjord til fjell i Trøndelag. Aktiviteten i Oi! er i stor grad prosjektbasert og retter seg mot ulike deler av matnæringen i regionen.