OBOS er Norges største boligbyggelag og boligforvalter, en av Nordens største boligbyggere og et samvirkeforetak som er eid av medlemmene. Ved utgangen av 2017 hadde OBOS 435 451 medlemmer – det høyeste antallet noen gang.