Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS, NTE, er en av landets største produsenter og distributører av ren og fornybar energi, salg av kraft, fiberbasert bredbånd og elektrotjenester. NTE Marked AS er et eget forretningsområde i NTE AS og selskapet har som formål å drive markedsrelatert virksomhet innen kraftsalg, bredbåndstjenester og elektroniske produkter. I stor grad omfatter NTE Marked konsernets kunderettede virksomhet.