Vi jobber for en attraktiv og levende Midtby i Trondheim. Vi markedsfører Midtbyens mangfoldige tilbud og bidrar til et lett tilgjengelig , trygt, rent og vedlikeholdt sentrum godt tilrettelagt for næring, handel og fritid. Vi bidrar til at det er enkelt å arrangere i byrommene og har ansvaret for booking av byrom for slike begivenheter.