Insider Facility Services

Insider Facility Services leverer tjenester knyttet til renhold av bygg, forretningslokaler og fly, vaktmester-tjenester, kantine- og personalrestauranter samt innemiljø og trivsel på arbeidsplasser.

Insider Facility Services leverer i dag tjenester knyttet til renhold av bygg, forretningslokaler og fly, vaktmester- tjenester, kantine- og personalrestauranter samt innemiljø og trivsel på arbeidsplasser (løse og fastmonterte matter, hygiene og desinfeksjon, kildesorteringsløsninger for inne- og utemiljø). Insider er offentlig godkjent og registrert i Arbeidstilsynets «Register for godkjente renholdsvirksomheter». Selskapet har hovedkontor i Oslo og har 12 avdelingskontorer i Norge med totalt 300 ansatte. Insider er én av de ledende aktører innen facility tjenester i Norge.