Leder- og medarbeider-utvikling med fokus på aktivt medarbeiderskap og tydelig ledelse. Selskapets verdier: Bedre enn igår: Vi skal utfordre og støtte – for å skape kontinuerlig forbedring. Innlenelse: Vi lever oss INN i vår kundes kontekst og bryr oss. Vi graver og spør. Skikkelig: Vi hjelper deg å utforske grenser og nye grep. Vi er opptatt av å være skikkelige, men må av og til være litt uskikkelig for å få til den friksjon som er nødvendig for læring. Vi utfordrer!