Agenda Eiendom AS leier ut, forvalter, drifter og vedlikeholder næringseiendommer eid av Nielsen-Gruppen AS. Det er forretningseiendommer; kontorer, butikker og lager og de ligger på Tunga og på Lade i Trondheim.